baggerwerken NieuwpoortBeste lid,

Wij wensen u met deze mail te informeren over nakende hinder in de haven. Enerzijds zijn er de jaarlijkse baggerwerken die nodig zijn om de haven voldoende diep te houden voor uw boot. Daarnaast is er het vernieuwen van de steigers in buitenhaven. Door deze werken dienen de baggerwerken tijdig van start te gaan. Als laatste willen we u ook stremmingen meedelen zoals ons doorgegeven voor de stormvloedkering. Weet dat de Nieuwpoortse jachthavens alles in het werk aan het stellen zijn om de stremmingen buiten het seizoen te houden, echter is het soms vechten tegen de bierkaai.Baggerwerken VYN 2021 – 2022

Start 1 november op M (zuid/even nummers), N en O en P – Q – R (west/oneven nummers) dus steigers dienen vrij te zijn 14 oktober.

14 november dient de buitenhaven zuid vrij te zijn voor baggerwerken die starten op 1 december. 21 november dient buitenhaven noord vrij te zijn voor baggerwerken en werken in de haven.

Begin maart nog baggerwerken in de binnenhaven.Stremmingen stormvloedkering

De stormvloedkering – hoe werkt het?

Periode Activiteit werf SVK

15/09-15/10
7u. tot 17u, soms beperkte doorvaarbreedte 10 m

15/10-31/12
12u/dag werken – 24/24 doorvaarbreedte min 14 m

01/01-30/04
12u/dag werken – tijdens werkuren doorvaarbreedte min 14 m – buiten werkuren geen beperking + 5 dagen volledige stremming

01/05-15/05
Afzinken drempel – volledige stremming

Na 15/5
12u/dag werken – doorvaarbeperkingen + enkele dagen volledige stremming


Our mailing address is:

VYNieuwpoort

watersportlaan

11

NIEUWPOORT 8620

Belgium

Theo Verkennis