afgelastingen i.v.m. coronavirus

Geachte vrienden sportvissers,
Volgens de persconferentie van de veiligheidsraad gisterenavond zijn buiten het sluiten van de horeca sector, nog volgende maatregelen genomen:
Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, worden geannuleerd. Dat alles tot 3 april.
Er word ook bij vermeld binnen en buiten:                        (voorlopig gedurende een 3-tal weken dus)
Met andere woorden,BCSA-BA en VVBZ , dienen hun voorziene wedstrijden te annuleren , op z’n minst tot voorziene datum.
Dan zal men(de veiligheidsraad) bekijken of deze maatregelen dienen te worden gehandhaafd dan wel bijgesteld.
Onder die maatregelen vallen ook de internationale wedstrijden, zolang zij binnen die datum plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Theo Verkennis
sportbestuurder

Theo Verkennis